Registrácia

Prihlasovací e-mail:
Heslo: Potvrdenie hesla:

Osobné / fakturačné údaje

Vyplňte hrubo označené údaje (ostatné údaje sú nepovinné)
Meno: Telefón:
Priezvisko: Fax:
Firma: E-mail:
Ulica: IČO:
Mesto: DIČ:
PSČ: IČ DPH:
Prihláste sa na odber Sezónnych katalógov 1x LETO/1x ZIMA (zasielame poštou) a noviniek.

Súhlasím so spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov v spoločnosti AUSTRALIAN BODYCARE Poprad v rozsahu: meno, priezvisko, adresa bydliska/dodania tovaru, číslo telefónu a e-mailová adresa na marketingové účely v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z., o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s cieľom získavať obchodné informácie prostredníctvom Slovenskej pošty, prostriedkami elektronickej komunikácie, predovšetkým elektronickou poštou, SMS správami a telefonicky.
Súhlasím so spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, adresa bydliska/dodania tovaru, číslo telefónu a e-mailová adresa nevyhnutné na plnenie zmluvy, dodanie tovaru, vybavenie reklamácie a obchodnej komunikácie.

Dodacia adresa

Vyplňte hrubo označené údaje (ostatné údaje sú nepovinné)
Meno: Telefón:
Priezvisko: Poznámka:
Firma:
Ulica:
Mesto:
PSČ:

   Prírodné produkty ABC
   ŽIADAJTE AJ V LEKÁRNI !