Pre bližšie informácie o výrobkoch si môžete prečítať články uverejnené v rôznych tlačových médiách:

* Denník SME - príloha Zdravie a relax

* Denník SME - príloha SME ženy

* Životný štýl a kôň

* Harmonia

        NAPÍŠTE NÁM !!!

   Vaše názory a postrehy
          na nový dizajn
           ODMENÍME

   Prírodné produkty ABC
   ŽIADAJTE AJ V LEKÁRNI !